Design Thinking training voor VAR MCL

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) in het ziekenhuis ervaart dat de innovaties die zij ontwikkelen onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de verpleegkundigen op de werkvloer. Dit leidt tot een gebrek aan draagvlak en implementatieproblematiek

  • Project, Sociale innovatie
  • Medisch Centrum Leeuwarden

Bovendien mist de zorgsector kansen op innovatie door onvoldoende aandacht te besteden aan de wisselwerking tussen verschillende disciplines.

DA-RE Health Innovation is gevraagd om een Design Thinking training te ontwerpen voor de VAR leden. Design Thinking is een methodiek die gericht is op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Tijdens de training leren de leden van de VAR de basisprincipes van Design Thinking en passen deze direct toe in praktische oefeningen. De training omvat ook coaching en begeleiding door ervaren trainers.

Na afloop van de training zijn de leden van de VAR in staat om:

 • De Design Thinking-methodiek te begrijpen en toepassen.
 • Design Thinking-principes te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe innovaties die aansluiten bij de behoeften van verpleegkundigen.
 • Participanten op een effectieve manier te betrekken bij het innovatieproces.
 • Draagvlak te creëren voor de implementatie van nieuwe oplossingen.
 • De “innovatie sweet spot” te herkennen en te benutten om succesvolle innovaties te ontwikkelen.

Door Design Thinking te implementeren kan de VAR:

 • De zorgverlening binnen het ziekenhuis optimaliseren.
 • De tevredenheid van zowel verpleegkundigen als patiënten verhogen.
 • Haar positie als expert in verpleegkundige zorg versterken.